Informatie voor hulpverleners

U kunt ons altijd bellen of mailen met Uw vragen over onze mogelijkheden mbt opvang.
(zie contactgegevens op de website)
Hieronder willen wij U in het kort attenderen over de bijzonderheden van onze woongemeenschap vanuit het perspectief van de vaste bewoners.
  • Bij ons kunt U terecht voor de opvang voor vrouwen of vrouwen met kinderen.
  • Wij spreken als er ruimte is voor een nieuwe gast altijd eerst een intake af.
  • Wij leven samen met onze gasten. Het is niet niet ons werk en we worden hier niet voor betaald. De gemeenschap is één deel van ons leven, naast gezin, werk en privéleven.
  • De samenwerking met U als hulpverlener is voor ons en onze gasten essentieel om een verblijf te laten slagen.
  • Wij ontvangen geen subsidie. De bijdrage die wij aan gasten vragen, zijn kosten voor eten en inwoning. 
  • Onze manier van samenleven is niet geschikt voor mensen met een verslavingsproblematiek.
  • Het wonen hier vraagt om ook een duidelijk "ja" van de zorgvrager.

Share our website