De Wonne Glanerbrug

Nadat pater Arnulf in 1979 in Enschede startte met De Wonne, is er in 1994 in Almelo een vestiging geopend en sinds  1999 bestaan wij- de Wonne Glanerbrug.
Toen de laatste 3 zusters Franciscanessen na meer dan 70 jaar werken in Glanerbrug in 1999 vertrokken naar hun moederhuis in Denekamp heeft het toenmalige parochiebestuur van de RK kerk het klooster aan de Pastoor Meijerstraat verhuurd aan De Wonne.
In 2004 is woningbouwvereniging Ons Huis eigenaar van het pand geworden. De Wonne Glanerbrug is als sociaal project van de woningsstichting omhelst en ondersteunt.

De Wonne Glanerbrug is een franciscaanse woon- en leefgemeenschap. Franciscus van Assisi  is een sterke inspiratiebron voor de manier van samen leven. Daarin staan gastvrijheid, eenvoud en aandacht voor natuur en milieu centraal.
Op dit moment vormen Annette Kerver en Anja Thönelt de kerngroep. Verder wonen ook de kinderen van Anja nog vast in huis. Als teken van gastvrijheid in de zin van Franciscus bieden wij onderdak aan tijdelijke gasten, vrouwen of vrouwen met kinderen, die vanuit een noodsituatie bij ons aankloppen.
Wij hebben bewust gekozen om op deze manier heel concreet onze medemens in nood bij te staan. Ons eigen leven vervlecht zich steeds weer met het leven van de gasten. Wij delen immers letterlijk het dagelijks brood met elkaar en daar horen hoogte- en dieptepunten vanzelfsprekend bij. Het is niet ons werk, maar een keuze in lijfstijl! Zowel Annette als Anja hebben een baan buitens huis. Annette werkt op het centrale parochiesecretariaat in Losser en Anja als geestelijk verzorger bij De Twentse  Zorgcentra, op ’t Bouwhuis.
Wij bieden onderdak, structuur en een luisterend oor voor de dagelijkse vragen en problemen. De begeleiding naar een nieuw zelfstandig leven wordt medegedragen door een externe hulpverlenende instantie.


 


Share our website