Wilt u De Wonne steunen?

De Wonne Glanerbrug ontvangt geen structurele subsidie. Het huis "draait" op de bijdragen van Annette en Anja (kerngroepleden) en de woongelden van gasten.
Wij zijn daarom blij met elke vorm van ondersteuning. Dat kan zijn als vrijwilliger voor één of meerdere dagen, hulp in de tuin en ook in de vorm van giften. Giften aan ons zijn aftrekbaar van de belasting, omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI) zijn.

Onze rekeningnummer is: NL68TRIO 0254826350, ter name van De Wonne Glanerbrug.
 
Share our website